Drużynówka

  1. Nauczyciel lub pierwszy gracz zakłada nową grę.
  2. Pozostali gracze dołączają do gry, a następnie administrator rozpoczyna grę.
  3. Gracze odpowiadają na pytania wspólnie jako drużyna.
  4. Po każdym pytaniu dowiecie się, ile osób odpowiedziało poprawnie, a ile błędnie.
  5. Nauczyciel lub któryś z uczniów może wyjaśnić pozostałym graczom konkretne zagadnienie.
Gramatyka
    Rodzajniki
       Rodzajniki określone
       Rodzajniki określone i nieokreślone
       Rodzajnik zerowy
       Rodzajniki: mix
    Rzeczowniki
       Z rodzajnikiem nieokreślonym
       Liczba mnoga
       Rzeczowniki: mix
       Odmiana rzeczowników
          Odmiana słaba rzeczowników
          Odmiana mocna rzeczowników
          Nieregularna odmiana rzeczowników
          Odmiana rzeczowników: mix
    Przymiotniki
       Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
          Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
          Nieregularne stopniowanie przymiotników
          Stopniowanie przymiotników: mix
       Odmiana przymiotników
          Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
          Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
          Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
          Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
          Odmiana przymiotników: mix
    Przysłówki
       Przysłówki zaimkowe
          Przysłówki pytające
       Przysłówki sposobu
    Przyimki
       Przyimki z celownikiem
       Przyimki z biernikiem
       Przyimki z celownikiem i biernikiem
       Przyimki z dopełniaczem
       Przyimki ściągnięte z rodzajnikiem
       Przyimki: mix
    Zaimki
       Zaimki osobowe
       Zaimki dzierżawcze
       Zaimki pytające
       Zaimki wskazujące
       Zaimki nieokreślone
       Zaimki zwrotne
       Zaimki: mix
    Czasowniki
       Czas teraźniejszy
          Czasowniki sein i haben
          Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
          Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
          Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
          Czasowniki modalne – czas teraźniejszy
          Czas teraźniejszy: mix
       Czas przeszły prosty Präteritum
          Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum
          Czasowniki mocne - Präteritum
          Czasowniki modalne – Präteritum
          Präteritum: mix
       Czas przeszły złożony Perfekt
          Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
       Czas przyszły
          Czas przyszły z czasownikiem werden
    Spójniki
       Spójniki als i wie
       Spójniki als i wenn
       Spójniki współrzędne
       Spójniki podrzędne
       Spójniki: mix
    Budowa zdania
       Szyk wyrazów w zdaniu
          Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
          Kolejność wyrazów w zdaniu
          Bezokolicznik zależny z „zu” w zdaniach
          Szyk zdania: mix
       Szyk zdania po spójnikach
          Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
          Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
       Przeczenie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje