Gramatyka

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki określone
Rodzajniki określone i nieokreślone
Rodzajnik zerowy
Rodzajniki: mix
Rzeczowniki
Z rodzajnikiem nieokreślonym
Liczba mnoga
Rzeczowniki: mix
Odmiana rzeczowników
Odmiana słaba rzeczowników
Odmiana mocna rzeczowników
Nieregularna odmiana rzeczowników
Odmiana rzeczowników: mix
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Nieregularne stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników: mix
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Odmiana przymiotników: mix
Przysłówki
Przysłówki zaimkowe
Przysłówki pytające
Przysłówki sposobu
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Przyimki z dopełniaczem
Przyimki ściągnięte z rodzajnikiem
Przyimki: mix
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki wskazujące
Zaimki nieokreślone
Zaimki zwrotne
Zaimki: mix
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czasowniki modalne – czas teraźniejszy
Czas teraźniejszy: mix
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki modalne – Präteritum
Präteritum: mix
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki regularne i nieregularne
Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden
Akkusativ i Dativ
Spójniki
Spójniki als i wie
Spójniki als i wenn
Spójniki współrzędne
Spójniki podrzędne
Spójniki: mix
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik zależny z „zu” w zdaniach
Szyk zdania: mix
Szyk zdania po spójnikach
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Przeczenie
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Gramatyka
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Z czasownikiem modalnym – czas teraźniejszy
Z czasownikiem modalnym – Präteritum
Perfekt
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik zależny z „zu” w zdaniach
Przestawny szyk zdania
W-Fragen
Tryb rozkazujący
Pytania pośrednie
Szyk zdania po spójnikach
Zdania przydawkowe
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Po spójnikach weil i denn
Przeczenie


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Gramatyka
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Czasowniki
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Perfekt: czasowniki rozdzielnie złożone
Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Czasowniki modalne - Perfekt
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Strona bierna czasu przyszłego
Strona bierna Präteritum i Perfekt
Konjunktiv II
Czasowniki słabe – Konjunktiv II
Czasowniki mocne – Konjunktiv II
Czasowniki modalne – Konjunktiv II
Czasowniki sein, haben i werden – Konjunktiv II
Spójniki
Spójniki wieloczłonowe
Spójniki als i wenn
Spójniki weil i denn
Budowa zdania
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników
Wyrażenia przyimkowe przymiotników


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki: mix
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki: mix
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Czasowniki mieszane - Präteritum
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Perfekt: mix
Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Gramatyka
      Rodzajniki
           Rodzajniki: mix
1
2
3
4
Start
      Rzeczowniki
           Rzeczowniki: mix
1
2
3
4
5
Start
      Przyimki
           Przyimki: mix
1
2
3
4
5
6
Start
      Zaimki
           Zaimki: mix
1
2
3
4
5
Start
      Czasowniki
           Czas teraźniejszy
                Czas teraźniejszy: mix
1
2
3
4
5
6
Start
1
2
3
Start
           Czas przeszły prosty Präteritum
                Präteritum: mix
1
2
3
4
Start
      Budowa zdania
           Szyk wyrazów w zdaniu
                Szyk zdania: mix
1
2
3
4
5
6
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje