Gramatyka

Pokaż/schowaj wyjaśnienie
Wyjaśnienie jest schowane.

Gramatyka

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki określone
Rodzajniki określone i nieokreślone
Rodzajnik zerowy
Rodzajniki: miks
Rzeczowniki
Z rodzajnikiem nieokreślonym
Liczba mnoga
Rzeczowniki: miks
Odmiana rzeczowników
Odmiana słaba rzeczowników
Odmiana mocna rzeczowników
Nieregularna odmiana rzeczowników
Odmiana rzeczowników: miks
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Nieregularne stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników: miks
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Odmiana przymiotników: miks
Przysłówki
Przysłówki zaimkowe
Przysłówki pytające
Przysłówki sposobu
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Przyimki ściągnięte z rodzajnikiem
Przyimki czasu
Przyimki miejsca
Przyimki z dopełniaczem
Przyimki: miks
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki wskazujące
Zaimki pytające
Zaimki nieokreślone
Zaimki man i es
Zaimki zwrotne
Zaimki: miks
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czasowniki modalne – czas teraźniejszy
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
Czas teraźniejszy: miks
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki modalne – Präteritum
Präteritum: miks
Perfekt
Czasowniki regularne i nieregularne
Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden
Akkusativ i Dativ
Spójniki
Spójniki współrzędne
Spójniki als i wie
Spójniki als i wenn
Spójniki: miks
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik zależny z „zu” w zdaniach
Szyk zdania: miks
Szyk zdania po spójnikach
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Przeczenie
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Gramatyka
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
W-Fragen
Tryb rozkazujący
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Z czasownikiem modalnym – czas teraźniejszy
Perfekt
Z czasownikiem modalnym – Präteritum
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik zależny z „zu” w zdaniach
Przestawny szyk zdania
Pytania pośrednie
Szyk zdania po spójnikach
Po spójnikach weil i denn
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Zdania przydawkowe
Przeczenie


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Gramatyka
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Czasowniki
Perfekt
Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt
Czasowniki modalne - Perfekt
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Perfekt: czasowniki rozdzielnie złożone
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu przyszłego
Strona bierna Präteritum i Perfekt
Konjunktiv II
Czasowniki sein, haben i werden – Konjunktiv II
Czasowniki słabe – Konjunktiv II
Czasowniki mocne – Konjunktiv II
Liczebniki
Liczebniki główne
Liczebniki 0–⁠⁠⁠⁠⁠20
Liczebniki 21–⁠⁠⁠⁠⁠100
Liczebniki powyżej 100
Spójniki
Spójniki wieloczłonowe


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki: miks
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki: miks
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki mieszane - Präteritum
Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
Perfekt: miks
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Gramatyka
      Rodzajniki
           Rodzajniki: miks Start
      Rzeczowniki
           Rzeczowniki: miks Start
      Przyimki
           Przyimki: miks Start
      Zaimki
           Zaimki: miks Start
      Czasowniki
           Czas teraźniejszy
                Czas teraźniejszy: miks Start
Start
           Czas przeszły prosty Präteritum
                Präteritum: miks Start
      Budowa zdania
           Szyk wyrazów w zdaniu
                Szyk zdania: miks Start
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje