Gramatyka

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki określone
Rodzajniki określone i nieokreślone
Rodzajnik zerowy
Rodzajniki: mix
Rzeczowniki
Z rodzajnikiem nieokreślonym
Liczba mnoga
Rzeczowniki: mix
Odmiana rzeczowników
Odmiana słaba rzeczowników
Odmiana mocna rzeczowników
Nieregularna odmiana rzeczowników
Odmiana rzeczowników: mix
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Nieregularne stopniowanie przymiotników
Stopniowanie przymiotników: mix
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników po zaimkach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Odmiana przymiotników: mix
Przysłówki
Przysłówki zaimkowe
Przysłówki pytające
Przysłówki sposobu
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Przyimki z dopełniaczem
Przyimki ściągnięte z rodzajnikiem
Przyimki: mix
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki wskazujące
Zaimki nieokreślone
Zaimki zwrotne
Zaimki: mix
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
Czasowniki słabe - czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czasowniki modalne - czas teraźniejszy
Czas teraźniejszy: mix
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki modalne – Präteritum
Präteritum: mix
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki regularne i nieregularne
Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden
Spójniki
Spójniki als i wie
Spójniki als i wenn
Spójniki współrzędne
Spójniki podrzędne
Spójniki: mix
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")
Szyk zdania: mix
Szyk zdania po spójnikach
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Przeczenie
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników
Przeczenie


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Gramatyka
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki sein i haben
Czasowniki słabe - czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Budowa zdania
Szyk wyrazów w zdaniu
Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających
Z czasownikami modalnymi - czas teraźniejszy
Z czasownikami modalnymi - Präteritum
Perfekt
Kolejność wyrazów w zdaniu
Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")
Przestawny szyk zdania
W-Fragen
Tryb rozkazujący
Pytania pośrednie
Szyk zdania po spójnikach
Zdania przydawkowe
Szyk zdania po spójnikach współrzędnych
Szyk zdania po spójnikach podrzędnych
Po spójnikach weil i denn
Przeczenie


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Gramatyka
Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników po liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Czasowniki
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Czasowniki modalne - Perfekt
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Strona bierna czasu przyszłego
Strona bierna Präteritum i Perfekt
Konjunktiv II
Czasowniki słabe - Konjunktiv II
Czasowniki mocne - Konjunktiv II
Czasowniki modalne - Konjunktiv II
Czasowniki sein, haben i werden - Konjunktiv II
Spójniki
Spójniki wieloczłonowe
Spójniki als i wenn
Spójniki weil i denn
Budowa zdania
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników
Wyrażenia przyimkowe przymiotników


Dyktanda

Krótkie teksty, w których wybierasz poprawną odpowiedź z dwóch podanych możliwości.


Gramatyka
Rodzajniki
Rodzajniki: mix
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki: mix
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki słabe - czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Czasowniki mieszane - Präteritum
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Perfekt: mix
Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Gramatyka
      Rodzajniki
           Rodzajniki: mix
1
2
3
4
Start
      Rzeczowniki
           Rzeczowniki: mix
1
2
3
4
5
Start
      Przyimki
           Przyimki: mix
1
2
3
4
5
6
Start
      Zaimki
           Zaimki: mix
1
2
3
4
5
Start
      Czasowniki
           Czas teraźniejszy
                Czas teraźniejszy: mix
1
2
3
4
5
6
Start
1
2
3
Start
           Czas przeszły prosty Präteritum
                Präteritum: mix
1
2
3
4
Start
      Budowa zdania
           Szyk wyrazów w zdaniu
                Szyk zdania: mix
1
2
3
4
5
6
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje