Gramatyka

Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników po liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Czasowniki
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Czasowniki modalne - Perfekt
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Strona bierna czasu przyszłego
Strona bierna Präteritum i Perfekt
Konjunktiv II
Czasowniki słabe - Konjunktiv II
Czasowniki mocne - Konjunktiv II
Czasowniki modalne - Konjunktiv II
Czasowniki sein, haben i werden - Konjunktiv II
Spójniki
Spójniki wieloczłonowe
Spójniki als i wenn
Spójniki weil i denn
Budowa zdania
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników
Wyrażenia przyimkowe przymiotników
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje