Gramatyka

Przymiotniki
Stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)
Odmiana przymiotników
Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym
Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej
Odmiana przymiotników po zaimkach i liczebnikach
Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym
Czasowniki
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
Perfekt: czasowniki rozdzielnie złożone
Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Czasowniki modalne - Perfekt
Strona bierna ciągła
Strona bierna czasu teraźniejszego
Strona bierna czasu przyszłego
Strona bierna Präteritum i Perfekt
Konjunktiv II
Czasowniki słabe – Konjunktiv II
Czasowniki mocne – Konjunktiv II
Czasowniki modalne – Konjunktiv II
Czasowniki sein, haben i werden – Konjunktiv II
Spójniki
Spójniki wieloczłonowe
Spójniki als i wenn
Spójniki weil i denn
Budowa zdania
Wyrażenia przyimkowe
Wyrażenia przyimkowe czasowników
Wyrażenia przyimkowe przymiotników
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje