Dyktanda

Szybkie przygotowanie do klasycznego dyktanda ortograficznego, a także do testu ze znajomości lektur. Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając poprawną odpowiedź spośród dwóch propozycji. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi.

Gramatyka

Rodzajniki
Rodzajniki: mix
Przyimki
Przyimki z celownikiem
Przyimki z biernikiem
Przyimki z celownikiem i biernikiem
Zaimki
Zaimki osobowe
Zaimki dzierżawcze
Zaimki pytające
Zaimki: mix
Czasowniki
Czas teraźniejszy
Czasowniki słabe – czas teraźniejszy
Czasowniki mocne - czas teraźniejszy
Czas przeszły prosty Präteritum
Czasowniki mocne - Präteritum
Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum
Czasowniki mieszane - Präteritum
Czas przeszły złożony Perfekt
Czasowniki mocne - Perfekt
Perfekt: mix
Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt
Czas przyszły
Czas przyszły z czasownikiem werden
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje