Gramatyka: Przymiotniki

Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)

Regularne stopniowanie przymiotników (i przysłówków)

Wpisywanie: łatwe

Nieregularne stopniowanie przymiotników

Nieregularne stopniowanie przymiotników

Gramatyka: łatwe

Stopniowanie przymiotników: mix

Stopniowanie przymiotników: mix

Gramatyka: łatwe

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym

Gramatyka: łatwe

Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym

Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym

Gramatyka: łatwe

Odmiana przymiotników po zaimkach

Odmiana przymiotników po zaimkach

Wpisywanie: trudne

Odmiana przymiotników po zaimkach

Gramatyka: łatwe

Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym

Odmiana przymiotników po rodzajniku zerowym

Gramatyka: łatwe

Odmiana przymiotników: mix

Odmiana przymiotników: mix

Gramatyka: łatwe

Gramatyka: Przysłówki

Przysłówki pytające

Przysłówki pytające

Gramatyka: łatwe

Przysłówki sposobu

Przysłówki sposobu

Gramatyka: łatwe

Gramatyka: Czasowniki

Czasowniki

Czasowniki

Dowcipy: łatwe
0/20

Czasowniki sein i haben

Czasowniki sein i haben

Budowa zdań: średnie

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Gramatyka: łatwe

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Gramatyka: średnie

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Dyktanda: trudne

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Budowa zdań: średnie

Czasowniki słabe – czas teraźniejszy

Dyktanda: łatwe

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Gramatyka: średnie

Czasowniki modalne – czas teraźniejszy

Czasowniki modalne – czas teraźniejszy

Gramatyka: średnie

Czas teraźniejszy: mix

Czas teraźniejszy: mix

Gramatyka: średnie

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Gramatyka: średnie

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Gramatyka: łatwe

Czasowniki słabe - Präteritum

Dowcipy: łatwe
0/18

Czasowniki modalne – Präteritum

Czasowniki modalne – Präteritum

Gramatyka: łatwe

Präteritum: mix

Präteritum: mix

Gramatyka: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Budowa zdań: średnie

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Budowa zdań: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Dyktanda: łatwe

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki regularne i nieregularne

Gramatyka: łatwe

Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt

Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt

Wpisywanie: łatwe

Czasowniki mocne - Perfekt

Czasowniki mocne - Perfekt

Wpisywanie: łatwe

Czasowniki mocne - Perfekt

Wpisywanie: średnie

Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt

Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt

Gramatyka: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden – Perfekt

Gramatyka: średnie

Czas przyszły z czasownikiem werden

Czas przyszły z czasownikiem werden

Gramatyka: łatwe

Strona bierna czasu teraźniejszego

Strona bierna czasu teraźniejszego

Budowa zdań: łatwe

Gramatyka: Spójniki

Spójniki współrzędne

Spójniki współrzędne

Gramatyka: średnie

Spójniki podrzędne

Spójniki podrzędne

Gramatyka: średnie

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Ludzie

Rodzina, ludzie, związki

Rodzina, ludzie, związki

Memory: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Memory: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Tłumacz: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Tłumacz: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Literowanie: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Słówka: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Literowanie: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Słówka: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Słuchanie słówek: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Słuchanie słówek: trudne

Narodowości

Narodowości

Memory: średnie

Narodowości

Literowanie: średnie

Narodowości

Tłumacz: średnie

Narodowości

Słówka: średnie

Narodowości

Słuchanie słówek: średnie

Części ciała

Części ciała

Memory: trudne

Części ciała

Tłumacz: trudne

Części ciała

Literowanie: trudne

Części ciała

Słówka: trudne

Części ciała

Słuchanie słówek: trudne

Ubrania, moda

Ubrania, moda

Memory: średnie

Ubrania, moda

Memory: trudne

Ubrania, moda

Memory: łatwe

Ubrania, moda

Tłumacz: średnie

Ubrania, moda

Tłumacz: trudne

Ubrania, moda

Literowanie: łatwe

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: łatwe

Ubrania, moda

Tłumacz: łatwe

Ubrania, moda

Literowanie: średnie

Ubrania, moda

Literowanie: trudne

Ubrania, moda

Słówka: trudne

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: średnie

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: trudne

Zawody

Zawody

Memory: łatwe

Zawody

Memory: średnie

Zawody

Tłumacz: łatwe

Zawody

Tłumacz: średnie

Zawody

Literowanie: łatwe

Zawody

Literowanie: średnie

Zawody

Słówka: łatwe

Zawody

Słówka: średnie

Zawody

Słuchanie słówek: łatwe

Zawody

Słuchanie słówek: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Cechy charakteru i uczucia

Słówka: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Memory: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Literowanie: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Tłumacz: średnie

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Dom

Dom – jego części i wyposażenie

Dom – jego części i wyposażenie

Memory: średnie

Dom – jego części i wyposażenie

Memory: trudne

Dom – jego części i wyposażenie

Słowa w zdaniach: trudne

Dom – jego części i wyposażenie

Tłumacz: średnie

Dom – jego części i wyposażenie

Tłumacz: trudne

Dom – jego części i wyposażenie

Tłumacz: łatwe

Dom – jego części i wyposażenie

Literowanie: średnie

Dom – jego części i wyposażenie

Literowanie: trudne

Dom – jego części i wyposażenie

Słówka: średnie

Dom – jego części i wyposażenie

Słówka: trudne

Dom – jego części i wyposażenie

Słuchanie słówek: średnie

Dom – jego części i wyposażenie

Słuchanie słówek: trudne

Wyposażenie kuchni

Wyposażenie kuchni

Słuchanie słówek: średnie

Wyposażenie kuchni

Memory: średnie

Wyposażenie kuchni

Literowanie: średnie

Wyposażenie kuchni

Tłumacz: średnie

Wyposażenie kuchni

Słówka: średnie

Wyposażenie łazienki

Wyposażenie łazienki

Memory: trudne

Wyposażenie łazienki

Tłumacz: trudne

Wyposażenie łazienki

Literowanie: trudne

Wyposażenie łazienki

Słówka: trudne

Wyposażenie łazienki

Słuchanie słówek: trudne

Ogród

Ogród

Memory: trudne

Ogród

Literowanie: trudne

Ogród

Tłumacz: trudne

Ogród

Słówka: trudne

Ogród

Słuchanie słówek: trudne

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Słówka: łatwe

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Memory: łatwe

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Literowanie: łatwe

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Słuchanie słówek: łatwe

Rzeczowniki – przedmioty (różne)

Tłumacz: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje