Gramatyka: Przysłówki

Przysłówki pytające

Przysłówki pytające

Gramatyka: łatwe

Przysłówki sposobu

Przysłówki sposobu

Gramatyka: łatwe

Gramatyka: Czasowniki

Czasowniki

Czasowniki

Dowcipy: łatwe
0/20

Czasowniki sein i haben

Czasowniki sein i haben

Gramatyka: łatwe

Czasowniki sein i haben

Budowa zdań: średnie

Czasowniki sein i haben

Budowa zdań: łatwe

Czasowniki sein i haben

Gramatyka: średnie

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Gramatyka: łatwe

Czasowniki słabe - czas teraźniejszy

Czasowniki słabe - czas teraźniejszy

Gramatyka: łatwe

Czasowniki słabe - czas teraźniejszy

Budowa zdań: średnie

Czasowniki słabe - czas teraźniejszy

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki słabe - czas teraźniejszy

Budowa zdań: łatwe

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Gramatyka: łatwe

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Gramatyka: średnie

Czasowniki mocne - czas teraźniejszy

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki modalne - czas teraźniejszy

Czasowniki modalne - czas teraźniejszy

Gramatyka: średnie

Czas teraźniejszy: mix

Czas teraźniejszy: mix

Gramatyka: łatwe

Czas teraźniejszy: mix

Gramatyka: średnie

Czas teraźniejszy: mix

Roboty: łatwe
0

Czas teraźniejszy: mix

Roboty: średnie
0

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Gramatyka: średnie

Czasowniki słabe (i zwrotne) – Präteritum

Gramatyka: łatwe

Czasowniki słabe - Präteritum

Dowcipy: łatwe
0/18

Czasowniki mocne - Präteritum

Czasowniki mocne - Präteritum

Gramatyka: łatwe

Czasowniki mocne - Präteritum

Gramatyka: średnie

Czasowniki mocne - Präteritum

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki modalne – Präteritum

Czasowniki modalne – Präteritum

Gramatyka: łatwe

Präteritum: mix

Präteritum: mix

Gramatyka: łatwe

Präteritum: mix

Gramatyka: średnie

Präteritum: mix

Roboty: łatwe
0

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Budowa zdań: średnie

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Budowa zdań: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Präteritum

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki mieszane - Präteritum

Czasowniki mieszane - Präteritum

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie

Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie

Wpisywanie: łatwe

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki regularne i nieregularne

Gramatyka: łatwe

Czasowniki regularne i nieregularne

Gramatyka: średnie

Czasowniki regularne i nieregularne

Gramatyka: trudne

Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt

Czasowniki słabe (i zwrotne) - Perfekt

Wpisywanie: łatwe

Czasowniki mocne - Perfekt

Czasowniki mocne - Perfekt

Wpisywanie: łatwe

Czasowniki mocne - Perfekt

Wpisywanie: średnie

Czasowniki mocne - Perfekt

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki mocne - Perfekt

Wpisywanie: trudne

Czasowniki modalne - Perfekt

Czasowniki modalne - Perfekt

Wpisywanie: łatwe

Perfekt: mix

Perfekt: mix

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt

Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt

Dyktanda online: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt

Gramatyka: łatwe

Czasowniki sein, haben i werden - Perfekt

Gramatyka: średnie

Czas przyszły z czasownikiem werden

Czas przyszły z czasownikiem werden

Gramatyka: łatwe

Czas przyszły z czasownikiem werden

Dyktanda online: średnie

Strona bierna czasu teraźniejszego

Strona bierna czasu teraźniejszego

Wpisywanie: średnie

Strona bierna czasu teraźniejszego

Budowa zdań: średnie

Strona bierna czasu teraźniejszego

Budowa zdań: trudne

Strona bierna czasu teraźniejszego

Budowa zdań: łatwe

Strona bierna czasu przyszłego

Strona bierna czasu przyszłego

Wpisywanie: średnie

Strona bierna Präteritum i Perfekt

Strona bierna Präteritum i Perfekt

Wpisywanie: trudne

Czasowniki słabe - Konjunktiv II

Czasowniki słabe - Konjunktiv II

Wpisywanie: średnie

Czasowniki mocne - Konjunktiv II

Czasowniki mocne - Konjunktiv II

Wpisywanie: średnie

Czasowniki modalne - Konjunktiv II

Czasowniki modalne - Konjunktiv II

Wpisywanie: średnie

Czasowniki sein, haben i werden - Konjunktiv II

Czasowniki sein, haben i werden - Konjunktiv II

Wpisywanie: trudne

Gramatyka: Budowa zdania

Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających

Szyk wyrazów w zdaniach oznajmujących i pytających

Gramatyka: łatwe

Z czasownikami modalnymi - czas teraźniejszy

Z czasownikami modalnymi - czas teraźniejszy

Budowa zdań: średnie

Z czasownikami modalnymi - czas teraźniejszy

Budowa zdań: łatwe

Z czasownikami modalnymi - Präteritum

Z czasownikami modalnymi - Präteritum

Budowa zdań: trudne

Z czasownikami modalnymi - Präteritum

Budowa zdań: średnie

Perfekt

Perfekt

Budowa zdań: średnie

Perfekt

Budowa zdań: łatwe

Perfekt

Budowa zdań: trudne

Kolejność wyrazów w zdaniu

Kolejność wyrazów w zdaniu

Gramatyka: łatwe

Kolejność wyrazów w zdaniu

Budowa zdań: trudne

Kolejność wyrazów w zdaniu

Budowa zdań: średnie

Kolejność wyrazów w zdaniu

Gramatyka: średnie

Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")

Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")

Gramatyka: średnie

Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")

Budowa zdań: trudne

Bezokolicznik w zdaniu (bezokolicznik z "zu")

Budowa zdań: średnie

Przestawny szyk zdania

Przestawny szyk zdania

Budowa zdań: średnie

Przestawny szyk zdania

Budowa zdań: trudne

W-Fragen

W-Fragen

Budowa zdań: łatwe

W-Fragen

Budowa zdań: średnie

W-Fragen

Budowa zdań: trudne

Tryb rozkazujący

Tryb rozkazujący

Budowa zdań: średnie

Pytania pośrednie

Pytania pośrednie

Budowa zdań: trudne

Szyk zdania: mix

Szyk zdania: mix

Gramatyka: łatwe

Szyk zdania: mix

Roboty: łatwe
0

Zdania przydawkowe

Zdania przydawkowe

Budowa zdań: trudne

Szyk zdania po spójnikach współrzędnych

Szyk zdania po spójnikach współrzędnych

Budowa zdań: trudne

Szyk zdania po spójnikach współrzędnych

Gramatyka: łatwe

Szyk zdania po spójnikach współrzędnych

Budowa zdań: średnie

Szyk zdania po spójnikach podrzędnych

Szyk zdania po spójnikach podrzędnych

Budowa zdań: trudne

Szyk zdania po spójnikach podrzędnych

Gramatyka: średnie

Szyk zdania po spójnikach podrzędnych

Budowa zdań: średnie

Po spójnikach weil i denn

Po spójnikach weil i denn

Budowa zdań: trudne

Po spójnikach weil i denn

Budowa zdań: średnie

Przeczenie

Przeczenie

Gramatyka: łatwe

Przeczenie

Budowa zdań: łatwe

Przeczenie

Budowa zdań: średnie

Wyrażenia przyimkowe czasowników

Wyrażenia przyimkowe czasowników

Wpisywanie: średnie

Wyrażenia przyimkowe czasowników

Gramatyka: średnie

Wyrażenia przyimkowe czasowników

Gramatyka: trudne

Wyrażenia przyimkowe przymiotników

Wyrażenia przyimkowe przymiotników

Wpisywanie: średnie

Przeczenie

Przeczenie

Gramatyka: łatwe

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Podstawowe słówka

Kolory

Kolory

Słuchanie słówek: łatwe

Kolory

Słówka: łatwe

Kolory

Memory: łatwe

Kolory

Literowanie: łatwe

Kolory

Tłumacz: łatwe

Liczebniki

Liczebniki

Słuchanie słówek: łatwe

Liczebniki

Słuchanie słówek: średnie

Liczebniki

Słówka: łatwe

Liczebniki

Słówka: średnie

Liczebniki

Memory: łatwe

Liczebniki

Memory: średnie

Liczebniki

Literowanie: łatwe

Liczebniki

Literowanie: średnie

Liczebniki

Tłumacz: łatwe

Liczebniki

Tłumacz: średnie

Przedmioty

Przedmioty

Memory: łatwe

Przedmioty

Memory: średnie

Przedmioty

Memory: trudne

Przedmioty

Tłumacz: łatwe

Przedmioty

Tłumacz: średnie

Przedmioty

Tłumacz: trudne

Przedmioty

Literowanie: łatwe

Przedmioty

Literowanie: średnie

Przedmioty

Literowanie: trudne

Przedmioty

Słówka: łatwe

Przedmioty

Słówka: średnie

Przedmioty

Słówka: trudne

Przedmioty

Słuchanie słówek: średnie

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Memory: łatwe

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Tłumacz: łatwe

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Literowanie: łatwe

Przywitania, pożegnania i podstawowe wyrażenia

Słówka: łatwe

Dni i czas

Dni i czas

Słówka: łatwe

Dni i czas

Memory: średnie

Dni i czas

Memory: trudne

Dni i czas

Memory: łatwe

Dni i czas

Literowanie: łatwe

Dni i czas

Słowa w zdaniach: łatwe

Dni i czas

Tłumacz: średnie

Dni i czas

Słuchanie słówek: łatwe

Dni i czas

Tłumacz: trudne

Dni i czas

Tłumacz: łatwe

Dni i czas

Literowanie: średnie

Dni i czas

Literowanie: trudne

Dni i czas

Słówka: średnie

Dni i czas

Słówka: trudne

Dni i czas

Słuchanie słówek: średnie

Dni i czas

Słuchanie słówek: trudne

Miesiące i lata

Miesiące i lata

Słówka: średnie

Miesiące i lata

Memory: łatwe

Miesiące i lata

Memory: średnie

Miesiące i lata

Literowanie: średnie

Miesiące i lata

Tłumacz: łatwe

Miesiące i lata

Tłumacz: średnie

Miesiące i lata

Literowanie: łatwe

Miesiące i lata

Słówka: łatwe

Miesiące i lata

Słuchanie słówek: łatwe

Kształty

Kształty

Słuchanie słówek: trudne

Kształty

Słówka: trudne

Kształty

Memory: trudne

Kształty

Literowanie: trudne

Kształty

Tłumacz: trudne

Wagi, miary i materiały

Wagi, miary i materiały

Memory: trudne

Wagi, miary i materiały

Tłumacz: trudne

Wagi, miary i materiały

Literowanie: trudne

Wagi, miary i materiały

Literowanie: trudne

Wagi, miary i materiały

Słówka: trudne

Wagi, miary i materiały

Słuchanie słówek: trudne

Podstawowe przymiotniki

Podstawowe przymiotniki

Memory: średnie

Podstawowe przymiotniki

Słówka: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Tłumacz: średnie

Podstawowe przymiotniki

Memory: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Literowanie: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Słowa w zdaniach: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Słuchanie słówek: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Tłumacz: łatwe

Podstawowe przymiotniki

Literowanie: średnie

Podstawowe przymiotniki

Słówka: średnie

Podstawowe przymiotniki

Słuchanie słówek: średnie

Przymiotniki i przysłówki: mix

Przymiotniki i przysłówki: mix

Słówka: łatwe

Przymiotniki i przysłówki: mix

Memory: łatwe

Przymiotniki i przysłówki: mix

Literowanie: łatwe

Przymiotniki i przysłówki: mix

Słuchanie słówek: łatwe

Przymiotniki i przysłówki: mix

Tłumacz: łatwe

Wydarzenia z życia, święta

Wydarzenia z życia, święta

Tłumacz: średnie

Wydarzenia z życia, święta

Tłumacz: trudne

Wydarzenia z życia, święta

Literowanie: średnie

Wydarzenia z życia, święta

Literowanie: trudne

Wydarzenia z życia, święta

Słówka: średnie

Wydarzenia z życia, święta

Słówka: trudne

Abstrakcyjne: mix

Abstrakcyjne: mix

Słówka: łatwe

Abstrakcyjne: mix

Słówka: średnie

Abstrakcyjne: mix

Memory: łatwe

Abstrakcyjne: mix

Memory: średnie

Abstrakcyjne: mix

Literowanie: łatwe

Abstrakcyjne: mix

Literowanie: średnie

Abstrakcyjne: mix

Słuchanie słówek: łatwe

Abstrakcyjne: mix

Słuchanie słówek: średnie

Abstrakcyjne: mix

Tłumacz: łatwe

Abstrakcyjne: mix

Tłumacz: średnie

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Ludzie

Rodzina, ludzie, związki

Rodzina, ludzie, związki

Słówka: łatwe

Rodzina, ludzie, związki

Memory: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Memory: łatwe

Rodzina, ludzie, związki

Memory: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Tłumacz: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Literowanie: łatwe

Rodzina, ludzie, związki

Słuchanie słówek: łatwe

Rodzina, ludzie, związki

Tłumacz: łatwe

Rodzina, ludzie, związki

Tłumacz: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Literowanie: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Słówka: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Literowanie: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Słówka: trudne

Rodzina, ludzie, związki

Słuchanie słówek: średnie

Rodzina, ludzie, związki

Słuchanie słówek: trudne

Narodowości

Narodowości

Memory: średnie

Narodowości

Literowanie: średnie

Narodowości

Tłumacz: średnie

Narodowości

Słówka: średnie

Narodowości

Słuchanie słówek: średnie

Części ciała

Części ciała

Słówka: łatwe

Części ciała

Memory: trudne

Części ciała

Memory: łatwe

Części ciała

Tłumacz: trudne

Części ciała

Literowanie: łatwe

Części ciała

Słuchanie słówek: łatwe

Części ciała

Tłumacz: łatwe

Części ciała

Literowanie: trudne

Części ciała

Słówka: trudne

Części ciała

Słuchanie słówek: trudne

Ubrania, moda

Ubrania, moda

Memory: średnie

Ubrania, moda

Memory: trudne

Ubrania, moda

Słówka: łatwe

Ubrania, moda

Memory: łatwe

Ubrania, moda

Tłumacz: średnie

Ubrania, moda

Tłumacz: trudne

Ubrania, moda

Literowanie: łatwe

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: łatwe

Ubrania, moda

Tłumacz: łatwe

Ubrania, moda

Literowanie: średnie

Ubrania, moda

Literowanie: trudne

Ubrania, moda

Słówka: średnie

Ubrania, moda

Słówka: trudne

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: średnie

Ubrania, moda

Słuchanie słówek: trudne

Zawody

Zawody

Słuchanie słówek: trudne

Zawody

Memory: łatwe

Zawody

Memory: średnie

Zawody

Memory: trudne

Zawody

Tłumacz: łatwe

Zawody

Tłumacz: średnie

Zawody

Tłumacz: trudne

Zawody

Literowanie: łatwe

Zawody

Literowanie: średnie

Zawody

Literowanie: trudne

Zawody

Słówka: łatwe

Zawody

Słówka: średnie

Zawody

Słówka: trudne

Zawody

Słuchanie słówek: łatwe

Zawody

Słuchanie słówek: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Cechy charakteru i uczucia

Słuchanie słówek: trudne

Cechy charakteru i uczucia

Słówka: trudne

Cechy charakteru i uczucia

Słówka: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Memory: trudne

Cechy charakteru i uczucia

Memory: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Literowanie: trudne

Cechy charakteru i uczucia

Literowanie: średnie

Cechy charakteru i uczucia

Tłumacz: trudne

Cechy charakteru i uczucia

Tłumacz: średnie

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Dom

Dom: jego części i wyposażenie

Dom: jego części i wyposażenie

Memory: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Memory: trudne

Dom: jego części i wyposażenie

Słówka: łatwe

Dom: jego części i wyposażenie

Słowa w zdaniach: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Memory: łatwe

Dom: jego części i wyposażenie

Słowa w zdaniach: trudne

Dom: jego części i wyposażenie

Tłumacz: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Tłumacz: trudne

Dom: jego części i wyposażenie

Literowanie: łatwe

Dom: jego części i wyposażenie

Słuchanie słówek: łatwe

Dom: jego części i wyposażenie

Tłumacz: łatwe

Dom: jego części i wyposażenie

Literowanie: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Literowanie: trudne

Dom: jego części i wyposażenie

Słówka: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Słówka: trudne

Dom: jego części i wyposażenie

Słuchanie słówek: średnie

Dom: jego części i wyposażenie

Słuchanie słówek: trudne

Wyposażenie kuchni

Wyposażenie kuchni

Słuchanie słówek: średnie

Wyposażenie kuchni

Memory: trudne

Wyposażenie kuchni

Tłumacz: trudne

Wyposażenie kuchni

Memory: średnie

Wyposażenie kuchni

Literowanie: średnie

Wyposażenie kuchni

Literowanie: trudne

Wyposażenie kuchni

Słówka: trudne

Wyposażenie kuchni

Słuchanie słówek: trudne

Wyposażenie kuchni

Tłumacz: średnie

Wyposażenie kuchni

Słówka: średnie

Wyposażenie łazienki

Wyposażenie łazienki

Memory: trudne

Wyposażenie łazienki

Tłumacz: trudne

Wyposażenie łazienki

Literowanie: trudne

Wyposażenie łazienki

Słówka: trudne

Wyposażenie łazienki

Słuchanie słówek: trudne

Ogród

Ogród

Memory: trudne

Ogród

Literowanie: trudne

Ogród

Tłumacz: trudne

Ogród

Słówka: trudne

Ogród

Słuchanie słówek: trudne

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Słówka: łatwe

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Memory: łatwe

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Literowanie: łatwe

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Słuchanie słówek: łatwe

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Tłumacz: łatwe

Rzeczowniki - przedmioty: mix

Roboty: łatwe
0

Słówka: rzeczowniki i przymiotniki: Jedzenie

Artykuły spożywcze, napoje

Artykuły spożywcze, napoje

Memory: średnie

Artykuły spożywcze, napoje

Memory: trudne

Artykuły spożywcze, napoje

Słówka: łatwe

Artykuły spożywcze, napoje

Memory: łatwe

Artykuły spożywcze, napoje

Tłumacz: średnie

Artykuły spożywcze, napoje

Tłumacz: trudne

Artykuły spożywcze, napoje

Literowanie: łatwe

Artykuły spożywcze, napoje

Słuchanie słówek: łatwe

Artykuły spożywcze, napoje

Tłumacz: łatwe

Artykuły spożywcze, napoje

Literowanie: średnie

Artykuły spożywcze, napoje

Literowanie: trudne

Artykuły spożywcze, napoje

Słówka: średnie

Artykuły spożywcze, napoje

Słówka: trudne

Artykuły spożywcze, napoje

Słuchanie słówek: średnie

Artykuły spożywcze, napoje

Słuchanie słówek: trudne

Owoce i warzywa

Owoce i warzywa

Słówka: łatwe

Owoce i warzywa

Słówka: średnie

Owoce i warzywa

Słuchanie słówek: łatwe

Owoce i warzywa

Słuchanie słówek: średnie

Owoce i warzywa

Memory: trudne

Owoce i warzywa

Memory: łatwe

Owoce i warzywa

Memory: średnie

Owoce i warzywa

Literowanie: łatwe

Owoce i warzywa

Literowanie: średnie

Owoce i warzywa

Tłumacz: trudne

Owoce i warzywa

Tłumacz: łatwe

Owoce i warzywa

Tłumacz: średnie

Owoce i warzywa

Literowanie: trudne

Owoce i warzywa

Słówka: trudne

Owoce i warzywa

Słuchanie słówek: trudne

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Słuchanie słówek: trudne

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Memory: średnie

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Memory: trudne

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Tłumacz: średnie

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Tłumacz: trudne

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Literowanie: średnie

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Literowanie: trudne

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Słówka: średnie

Metody przyrządzania (przymiotniki)

Słówka: trudne
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje